AMDANOM NI

Gwersylla Arfordiro ym Mro Morgannwg

Rydym yn Cymunedau Gwledig Creadigol; Bro Morgannwg Cyngor menter Adfywio Gwledig. Yn fyr rydym yn cynnal llawer o brosiectau mawr cefnogi creadigrwydd a menter yn y Fro wledig Morgannwg.

Creative Rural Communities ydym ni, sef menter Adfywio Gwledig Cyngor Bro Morgannwg. Yn gryno, rydym yn rhedeg llawer iawn o brosiectau gwych sy’n cefnogi creadigrwydd a menter yng nghefn gwlad Bro Morgannwg.

Rydym wrth ein boddau â’r prosiect Gwersylla Arfordirol ar hyn o bryd! Rydym yn helpu llond gwlad o dirfeddianwyr gwych a brwdfrydig i ddysgu popeth am sut i sefydlu maes gwersylla, ac yna, i roi cynnig ar redeg un yr haf hwn (2012).

Ein ffordd ni o gofnodi’r prosiect a’i rannu â chi yw’r blog hwn. (Mae hefyd yn golygu na fyddwn yn gorfod ysgrifennu adroddiad sych ar y diwedd, gobeithio!) Felly, os ydych chi’n chwilio am faes gwersylla newydd, hyfryd mewn lleoliad gwledig ar yr arfordir, cadwch lygad ar blog. Ac os ydych yn teimlo awydd i sefydlu maes gwersylla eich hun, gobeithio y bydd yn rhoi digonedd o awgrymiadau defnyddiol i chi.

Y STWFF SWYDDOGOL…

Mae’r prosiect hwn wedi ei derbyn arian trwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007 – 2013 a gyllidir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig. Gweinyddir y cyllid gan Rural Creative Communities, sef menter Adfywio Gwledig Cyngor Bro Morgannwg.

I gael mwy o wybodaeth am Rural Creative Communities, ewch i:www.creativeruralcommunities.co.uk