• Pwll Fferm Campsite

 • Pwll Fferm Campsite

 • Pwll Fferm Campsite

 • Pwll Fferm Campsite

 • Pwll Fferm Campsite

 • Pwll Fferm Campsite

 • Pwll Fferm Campsite

 • Pwll Fferm Campsite

Pwll Fferm

Mae’r safle bychan hwn yn wych ar gyfer plant bach (a rhai mawr hefyd!). Mae wedi ei leoli ar fferm weithredol, ond eto’n teimlo fel pe bai ar ei ben ei hun. Gall y plant gael cipolwg ar y gwartheg a bywyd y fferm, neu fwydo’r hwyaid ar y ‘pwll’. Mae’r safle hefyd yn cynnwys siop fferm ddymunol sy’n gwerthu popeth sydd ei angen arnoch ar gyfer brecwast neu farbeciw, ac mae’r caffi hefyd yn gweini te, sgon a hufen blasus iawn ar y lawnt! Gyda dim ond deg llain, mae’r safle hwn yn wych ar gyfer eich plant bach, yn ein barn ni, ond rydym yn argymell y dylech gadw lle yn fuan rhag cael eich siomi.

Gwybodaeth

 • Y Peth Gorau: Ar fferm weithredol hyfryd â golygfa o’r pwll hwyaid mawr
 • Cyfleusterau: Cawodydd poeth a thai bach sylfaenol, golchdy, siop fferm a chaffi yn y safle
 • Croeso I Gwn: Ni chaniateir anifeiliaid anwe
 • Barbeciws / Tannau Agored: Dewch â’ch Barbeciw eich hun/Dim tannau agored
 • Llogi Pebyll: Na

Gerllaw

 • Y Darfan Leol: y Farmers Arms – yn union dros y ffordd i’r wersyllfa – perffaith!
 • Y Traeth Agosaf: Bae Dunraven yn Southerndown. Taith fer yn y car neu daith gerdded hamddenol 15-20 munud â golygfeydd gwych