• Lougher Moor Campsite

 • Lougher Moor Campsite

 • Lougher Moor Campsite

 • Lougher Moor Campsite

 • Lougher Moor Campsite

 • Lougher Moor Campsite

 • Lougher Moor Campsite

Lougher Moor

Os hoffech chi adael bwrlwm y byd y tu cefn i chi, beth am aros ym Maes Gwersylla Lougher Moor? Hafan heddychlon â chilfachau gwersylla wedi eu hamgylchu â choed aeddfed a blodau gwyllt. Ond mae gan y maes hwn fwy fyth i’w gynnig – rhowch naid fach dros y gamfa ac fe ddewch o hyd i’r gerddi a’r pyllau bywyd gwyllt toreithiog. Caiff gwersyllwyr grwydro yn eu mysg yn rhad ac am ddim, neu ewch â’ch picnic neu lyfr gyda chi i gael prynhawn hamddenol wrth y pyllau.

Gwybodaeth

 • Y Peth Gorau: Pyllau a gerddi bywyd gwyllt
 • Cyfleusterau: Cawodydd poeth a thai bach sylfaenol, glân sy’n cael eu cynnal a’u cadw’n dda
 • Croeso I Gwn: Oes
 • Barbeciws / Tannau Agored: Dewch â’ch Barbeciw eich hun/Dim tannau agored

Gerllaw

 • Y Darfan Leol: Mae llawer ohonynt ar gael yn Llanilltud Fawr, ond mae’r perchnogion yn argymell y Victoria yn Nhresigin, sydd tua 5-10 munud yn y car
 • Y Traeth Agosaf: Cwm Col Huw, Llanilltud Fawr, taith gerdded 30-45 munud ar hyd llwybr cyhoeddus