• Gwersyll Arfordir Treftadaeth Campsite

 • Gwersyll Arfordir Treftadaeth Campsite

 • Gwersyll Arfordir Treftadaeth Campsite

 • Gwersyll Arfordir Treftadaeth Campsite

 • Gwersyll Arfordir Treftadaeth Campsite

 • Gwersyll Arfordir Treftadaeth Campsite

 • Gwersyll Arfordir Treftadaeth Campsite

 • Gwersyll Arfordir Treftadaeth Campsite

 • Gwersyll Arfordir Treftadaeth Campsite

Gwersyll Arfordir Treftadaeth

Mae Maes Gwersylla bendigedig yr Heritage Coast wedi ei leoli ym mhentref prydferth Yr As Fawr. Cae gwyrdd toreithiog gyda golygfeydd o’r môr, a phadog ar wahân â nant groyw yn llifo trwyddo at eich defnydd chi, y gwersyllwr, a neb arall. Ac os nad ydi hynny’n ddigon i godi blys arnoch chi, gallwch gael Rhôl Frecwast Gymreig fawr wedi ei choginio’n ffres yn y cae bob bore gan eich gwesteiwyr croesawgar, Glyn a Philippa.

Gwybodaeth

 • Y Peth Gorau: Rholiau Brecwast Cymreig poeth yn ffres bob bore!
 • Cyfleusterau: Cawodydd poeth a thai bach sylfaenol, glân sy’n cael eu cynnal a’u cadw’n dda
 • Croeso I Gwn: Oes
 • Barbeciws / Tannau Agored: Barbeciws a Basgedi Tân Agored ar gael i’w llogi
 • Llogi Pebyll: Cewch, gofynnwch wrth gadw lle

Gerllaw

 • Y Darfan Leol: y Plough & Harrow, cwrw go iawn, bwyd a cherddoriaeth, tua 500 llath i ffwrdd!
 • Y Traeth Agosaf: Yr As Fawr, taith gerdded hyfryd o ddeng munud