• Happy Jakes Campsite

  • Happy Jakes Campsite

Happy Jakes

Bydd Mandy a Mark yn falch o gynnig Croeso Cymreig cynnes i chi yn y safle teuluol hwn ar gyfer pebyll a charafannau teithiol. Yn ogystal â bod mewn lleoliad gwych a bodloni’ch disgwyliadau arferol i gyd, mae’r safle hwn hefyd yn cynnwys cawodydd ystafell wlyb rhagorol sy’n addas i bawb, gyda mynediad gwastad ar gyfer cadeiriau olwyn, a digon o le ar gyfer gofalwyr neu aelodau ychwanegol o’r teulu. Rydym yn arbennig o hoff o Rachel’s Walk, sef llwybr synhwyraidd ar gyfer y deillion a phobl â golwg rhannol. Mae’n llawn arogleuon hyfryd blodau, a s?n trydar adar a siffrwd y dail.

Gwybodaeth

  • Y Peth Gorau: Gwych ar gyfer teuluoedd a gwersyllwyr anabl, llwybr cerdded synhwyraidd hyfryd, cysylltiadau trydan
  • Cyfleusterau: Cawod a mannau newid rhagorol maint teulu, a thai bach
  • Croeso I Gwn: Oes
  • Barbeciws / Tannau Agored: Dewch â’ch Barbeciw eich hun/Dim tannau agored
  • Llogi Pebyll: Cewch, gofynnwch wrth archebu lle

Gersllaw

  • Y darfan Leol: White Hart, Llanilltud Fawr
  • Y traeth Agosaf: Cwm Col Huw, Llanilltud Fawr, 10 munud yn y car